11 กรกฎาคม 2556

lenovo E330 to disable touch pad just type
synclient TouchPadOff=1

It's worked!!!
แสดงความคิดเห็น