08 เมษายน 2556

การคอมไพล์ App Inventor ด้วยตัวเอง

การคอมไพล์ App Inventor ด้วยตัวเอง เริ่มจาก
1. ดาวน์โหลด Source code จากที่นี่ https://github.com/mit-cml/appinventor-sources
2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง ant for windows ได้จากที่นี่http://ant.apache.org/bindownload.cgi หาที่คลิกดาวน์โหลดยากหน่อย วิธีการติดตั้งดูได้จากที่นี่ ค่อนข้างละเอียด http://ant.apache.org/manual/install.html เวลาตั้งค่าพาธ ควรใส่รูปแบบที่ไม่มีช่องว่างเช่น C:\PROGRA~1\Java\jdk1.xxxxxxxx สำหรับ ant เก็บไว้ไดรฟ์ C ง่ายสุด
3. ติดตั้ง Git จากที่นี่ https://code.google.com/p/msysgit/downloads/list?q=full+installer+official+git
4. ก่อนคอมไพล์ ตั้งค่า ดังนี้
  • 1. เปิด regedit
  • 2. ไปที่ HKEY_CURRENT_USER
  • 3. เลือก Environment
  • 4. เพิ่มค่อ new String Value และใส่ _JAVA_OPTIONS ในช่อง Value name
  • 5. ใส่ -Xms256m -Xmx512m ในช่อง Value data
  • 6. รีบูตเครื่อง
ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นคือ แก้ไขไฟล์ compiler.java ประมาณบรรทัดที่ 295
this.childProcessRamMb = 1100;

แค่นี้ก็คอมไพล์โปรแกรมได้แล้วจ้า
แสดงความคิดเห็น