02 ธันวาคม 2554

เตรียม server สำหรับติดตั้ง moodle

ลงมูเดิลบน ubuntu โดยค่ามาตรฐานแล้วต้องเพิ่มหลายอย่าง เอาแบบรวบรัด ก็ใช้คำสั่งเดียวเพื่อเตรียมการติดตั้ง

sudo apt-get install curl php5-curl php5-xmlrpc php5-intl unicode
แบบนี้ทีเดียวจบติดตั้งมูเดิลผ่านอย่างไม่ยากเย็นอะไร
แสดงความคิดเห็น