18 พฤศจิกายน 2554

jQuery mobile 1.0 released!!!!

มาแล้ว ในที่สุดก็มาแล้ว
 JQuerymobile 1.0 stable มาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆ  ไปเอามาลองใช้กันดู

http://jquerymobile.com/
แสดงความคิดเห็น