11 สิงหาคม 2554

หัดเป็น geek กับ zencoding

เครื่องมือหลักที่ใช้พัฒนา โปรแกรมปัจจุบันนั้นผมใช้ eclipse เนื่องจากเป็นของฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม แถมยังติดตั้งปลั๊กอินลงไปได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น php, python, ruby รวมทั้ง rail ด้วย ช่วงนี้ยุ่งอยู่กับ HTML และ PHP ซึ่งต้องใช้ทั้งสองอย่างคู่กัน ส่วนใหญ่ เลยลองค้นหาอะไรมาช่วยให้งานง่ายขึ้น


        เนื่องจาก eclipse ไม่มีเครื่องมือพัฒนาแบบ visual จำต้องเขียนโค้ดจากพื้นขึ้นมา แต่บางงานก็ง่ายๆ แต่ทำบ่อยๆ เช่น ทำตาราง ซึ่งต้องมี table , tr , td ซ้ำๆ กันเสมอ แล้วทำไงให้มันง่ายขึ้น....

         zencoding เป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้เราเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น แต่ก่อนที่จะทำความรู้จักกับมัน มาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนครับ เริ่มจากเป็น eclipse มาปกติ

         คลิกที่ Help -> Install New Software... จะได้ดังภาพ

เติม repository ดังภาพ
จากนั้นคลิกเลือก Zen Coding for Eclipse        

เมื่อคลิก Next แล้วทำตามขั้นตอนการติดตั้งจนเรียบร้อย ระบบการติดตั้งจะให้ เริ่ม eclipse ใหม่อีกครั้ง

เมื่อเริ่ม eclipse ใหม่อีกครั้ง จะเห็นเมนู Zen Coding แสดงว่าติดตั้งถูกต้องแล้ว
ทดสอบว่าระบบทำงานถูกต้องหรือไม่ โดยสร้างไฟล์ HTML ขึ้นมา
ลองโค้ดต่อไปนี้
       table>tr*3>td*4

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด ctrl + E

Zen coding จะแปลงคำสั่งดังกล่าวให้เป็น table ตามต้องการ
ลองอีกตัวอย่าง เช่น
      table[class=mytableclass]>tr[class=mytrclass]*3>td[class=mytdclass]*3

จะได้ตารางดังนี้

แสดงความคิดเห็น