15 เมษายน 2552

ความคืบหน้าโครงการสารสนเทศออนไลน์

กลับมาจากชาร์ตพลัง ก็เริ่มสานต่องานที่ทำค้างไว้ โดยเฉพาะโครงการสาระสนเทศออนไลน์ ตัดภาพมาให้ดู เนื่องจาก Server ที่สำนักงานเดี้ยงครับในส่วนของแผนที่การศึกษาปรับปรุงตามท่าน ศน.พนัส แจ้ง คือ ให้แสดง popup ทันทีเมื่อเลื่อนเมาส์ไปตามหมุดต่าง ๆ และก็ปรับหน้าตา popup เพิ่มเติมนิดหน่อย ทางด้านซ้ายใช้ map control เป็นแบบ 3D สุดท้ายขยายขนาดแผนที่ให้กว้างพอที่จะแสดงได้ทุกโรงเรียนแล้ว

เสร็จสิ้นจากแผนที่ ก็ลงรายละเอียดในส่วนของข้อมูลนักเรียน ส่วนนี้ทำค้างไว้เพราะมันหยุมหยิมในเรื่อง field บนฐานข้อมูลที่มีมากมายจริง ๆ มีเวลานั่งแกะทีละอัน คงใช้เวลาพักใหญ่ทีเดียวครับหลังจากปรับส่วนของรายละเอียดนักเรียน แล้วจะเข้าไปทำ เรื่องหมุด และระบบสืบค้นบนแผนที่ ซึ่งผมจะทยอยเอามาบันทึกไว้เป็นระยะ
แสดงความคิดเห็น