26 กุมภาพันธ์ 2552

ดาบที่มีสองคม

ครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่า ...
วิทยุ... จะทำลายอุตสาหกรรมเพลง
โทรทัศน์... จะนำความหายนะมาสู่โรงภาพยนตร์
ม้วนเทป... จะทำให้วงการเพลงเสื่อมถอย
วิดีโอเทป... จะทำให้วงการบันเทิงล่มสลาย

แต่การณ์กลับไม่เป็นดั่งที่วิตก ตรงกันข้าม กลับยิ่งส่งเสริมเกื้อกูลกัน...

จวบจนถึงวันนี้ ผู้ใหญ่หลายคนมองว่าอินเตอร์เน็ตคือภัยร้ายแรง
นำมาซึ่งอาชญากรรม ความเืสื่อมทรามของสังคม เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวล
มันคือจำเลยอันดับหนึ่ง ในบรรดาจำเลยทั้งหมด

โดยละที่จะมองถึงคุณค่ามหาศาลที่มันมีต่อมวลมนุษยชาติ
คุณค่าที่มันต่อยอดความรู้ สติปัญญาอย่างไร้ขอบเขต ไร้พรมแดนขวางกั้น
ไร้ซึ่งชนชาติ และภาษา โดยผ่านเส้นใยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Netถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะปรับกระบวนการคิด
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยหันมาใช้ประโยชน์จากมันอย่างสร้างสรรค์
ตอบแทนความรู้ที่คุณมีอยู่สู่สังคม ผลักดันภูมิปัญญา ให้เกิดแก่ชนรุ่นหลัง
อุทิศตนเพื่อสังคม อย่าง
www.google.com
th.wikipedia.org

และสำหรับผมที่นี่คือแหล่งความรู้อันดับสามนอกเหนือจากสองเว็บข้างต้น
ผมใช้มันแสวงหาความรู้ที่คนในโลกภายนอกไม่มีโอกาสสัมผัส
ขอเอาใจช่วย www.thepiratebay.com ผ่านวิกฤตินี้ไปได้
แสดงความคิดเห็น