15 ธันวาคม 2551

หลักการเขียน PHP ให้ปลอดภัย

หมู่ hacker มุ่งโจมตี php ไซต์มากเป็นพิเศษ ไม่รู้เป็นไร
หากคุณเขียนโคดเอง เพื่อให้แน่ใจในระดับหนึ่งว่าโคดที่เราเขียนปลอดภัยแค่ไหน?
ลองดู บทความนี้

http://www.addedbytes.com/php/writing-secure-php/


เพื่อเตรียมรับมือเบื้องต้น
แสดงความคิดเห็น