07 ธันวาคม 2551

ศึกษา Gimp จาก 0

สนใจ Gimp ไหม?
เริ่มศึกษา Gimp จาก 0 ที่นี่
http://meetthegimp.org
แสดงความคิดเห็น