15 ตุลาคม 2551

คำสั่ง sql สำหรับเลือกข้อมูลนักเรียน

ชาวบ้านผ่านมาอย่าสนใจนะครับ อันนี้เอามาเก็บไว้เอง
ใช้มาหลายที แล้วก็ดันลืมไปทุกทีเหมือนกัน
คำสั่งสำหรับ เลือกข้อมูลนักเรียนจาก SMIS
ผ่านทาง component ที่เขียนขึ้นใช้กับ Joomla 1.5
โดยเลือกข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2551 (ที่กำลังศึกษาอยู่)
เรียงลำดับตามโรงเรียน ระดับชั้น เพศ รหัสประจำตัวนักเรียน สุดท้ายคือ เรียงตามชื่อ
SELECT DISTINCT jos_surin3_mas_schoolmst.SCHOOLID, jos_surin3_mas_schoolmst.SCHOOLNAMETH, jos_surin3_student.STUDENTID, jos_surin3_student.IDENTIFICATIONNO, jos_surin3_student.FIRSTNAME, jos_surin3_student.SURNAME, jos_surin3_student.GENDER, jos_surin3_student.BIRTHDATE, jos_surin3_student.transcode, jos_surin3_studentmis.CLASSLEVEL, jos_surin3_studentmis.CLASSROOM, jos_surin3_studentmis.CLASSADJUST, jos_surin3_studentmis.educationyear
FROM (
(
jos_surin3_studentmis
INNER JOIN jos_surin3_student ON jos_surin3_studentmis.STUDENTOID = jos_surin3_student.OID
)
INNER JOIN jos_surin3_schooldtl ON jos_surin3_student.SCHOOLID = jos_surin3_schooldtl.schoolid
)
INNER JOIN jos_surin3_mas_schoolmst ON jos_surin3_schooldtl.schoolid = jos_surin3_mas_schoolmst.SCHOOLID
WHERE jos_surin3_studentmis.studentstatusid = '02'
AND jos_surin3_studentmis.educationyear =2551
ORDER BY jos_surin3_mas_schoolmst.SCHOOLID,jos_surin3_studentmis.CLASSLEVEL, jos_surin3_student.GENDER DESC, jos_surin3_student.STUDENTID , jos_surin3_student.FIRSTNAME

ข้อมูลร่วม ๆ 5 หมื่นใช้เวลาคิวรี่นานพอสมควรเลย จะเอาไปใช้จริงคงต้องกำหนดเงื่อนไขให้มากกว่านี้
แสดงความคิดเห็น