19 ตุลาคม 2551

สถิติใหม่ของห้องเรียนทันข่าว

มาแล้วจ้า มาแล้วจ้า...
ออกมาแล้วสำหรับบทความประวัติศาสตร์ "พระพุทธรูปแห่งบามิยัน" ที่สร้างสถิติใหม่ เป็น

"บทความที่เรียบเรียงนานที่สุด"


รับรองสถิติโดยครูป๋อง ทำไมเหรอก็เพราะใช้เวลาค้นหาข้อมูล เพื่อเรียบเรียงภาษาไทย ร่วม ๆ 48 ชั่วโมง นี่ยังไม่นับรวมกับเจ้าของบทความเดิมที่ท่านแปลมาอีกทีนะนี่
อยากรู้มันมีดีอย่างไร ควรค่ากับเวลาที่เสียไปแค่ไหน อ่านแล้วได้อะไร
ตามไปอ่านกันที่นี่เลย
ห้องเรียนทันข่าว
แสดงความคิดเห็น