06 กันยายน 2551

OpenSuSE 11.0 กับ PHP

คือว่าจะใช้ PHP บน Apache2 หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฎว่าปัญหาแรกคือ เรียกเว็ป PHP แล้วได้หน้าเปล่า ๆ

ตอนแรกคิดว่าเขียนโค้ดผิดหรือเปล่า แต่กลับไม่ใช่แฮะ เอาละซิยุ่งแล้ว....
ไปทดสอบติดตั้ง Joomla ก็ผ่านไปด้วยดี ครั้นพอเรียกใช้หรือหลัก
กลับได้หน้าเปล่ามาอีกเช่นกัน...

กว่าจะเจอปัญหา ก็ลบ แล้วก็ลง แล้วก็ลบ เสียหลายรอบ
สรุปเกิดจากความสะเพร่า และมักง่ายของผมเอง
ปัญหาอยู่ที่ short open tag
ใน OpenSuSE 11.0 กำหนดให้ค่าปกติอยู่ที่ Off ดังนี้ครับ
short_open_tag = Off


ถ้าจะแก้ไขก็ใช้คำสั่ง
nano /etc/php5/apache2/php.ini


หาประโยคต่อไปนี้
short_open_tag = Off

ให้เปลี่ยนค่าเป็น
short_open_tag = On


อีกปัญหาหนึ่งที่เจอคือ ในรุ่นนี้ไม่มี mod_rewrite ในคลังแพ็กเกจ
มันถูกรวมไปกับ core เรียบร้อยแล้ว
วิธีเรียกใช้...
a2enmod -l
(ให้แสดง mod ที่กำลังใช้งาน)

a2enmod rewrite
(เปิดใช้งาน mod_write)

rcapache2 restart
(เริ่มการทำงานของ mod_rewrite
แสดงความคิดเห็น