07 กันยายน 2551

อ่านออก เขียนได้ ?

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน ได้มีโอกาสไปร่วมพัฒนาทักษะด้านภาษา บรรยากาศในห้องอบรม ส่วนตัวให้คะแนนอยู่ในขั้นปรับปรุงครับ เนื่องจากการเดินทางไกลเลยเข้าห้องอบรมช้า ต้องนั่งข้างหลัง คนพูดก็พูดไป คนคุยก็คุยกันไป

และเนื่องจากระบบเสียงไม่ดี ประกอบกับ Projector ไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่ได้ความรู้จากวิทยากรแม้แต่น้อย ด้วยความเซ็ง ก็เลยเปิดดูคู่มือที่แจกให้ พบข้อผิดเยอะมาก ดูเล่มนี้ครับ


ดูมาตรแม่ กง ตามภาพเลย พอ - อิ - งอ อ่านเป็น "กิ่ง" ซะงั้น

มาดูแม่กมกันบ้าง ตอ - โอะ - มอ ได้ออกมาเป็น "ต้ม" ทั้งที่ควรจะเป็น "ตม"

ภาพนี้น่าจะใช้สระ อัว

ดูเอาเองครับ


พูดถึงภาษาไทยแล้ว มีอะไรที่ลึกล้ำจริง ๆ การศึกษาให้ถ่องแท้ ถูกต้อง ทำให้เราได้ประโยชน์มากมายมหาศาล

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็ปนี้เขียนได้ละเอียดดี http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

บทความเทคนิคทางภาษาไทย สำหรับคนเขียนโปรแกรม
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&month=08-2005&date=26&group=13&blog=5

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&month=08-2005&date=26&group=13&blog=4

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&month=08-2005&date=26&group=13&blog=3

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&month=08-2005&date=26&group=13&blog=2

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&month=08-2005&date=26&group=13&blog=1
แสดงความคิดเห็น