23 สิงหาคม 2551

รวมเครื่องมือเก็บ log file ตอน 2

คราวที่แล้วแนะนำโปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux
วันนี้เอาตัวอย่างจริง ที่ใช้อยู่จริง ๆ มาเล่าสู่กันฟังครับ

ที่สำนักงานใช้ FileZilla Server ในการบริการ FTP
สมาชิกที่ได้ account ไป มีไม่มากนัก แต่เพื่อความปลอดภัย
ก็จำเป็นต้องเก็บ log file สำหรับ FTP ไว้ 90 วันอยู่ดี
มาดูวิธีตั้งค่ากันครับที่หน้าต่างตั้งค่า...
คลิกที่ Logging -> Enable logging to file
จากนั้นก็ตั้งค่าตามภาพ ผมเก็บไว้ 91 วัน
แถมให้อีกวันหนึ่ง พอใจไหม?

สำหรับ Apache web server เดี๋ยวมาต่อตอนหน้าครับ
แสดงความคิดเห็น