03 สิงหาคม 2551

คำสั่งหาข้อมูลซ้ำ

แบบว่าตอนเขียนไม่ได้ดักไว้ตั้งแต่ต้น (คิดว่าคงไม่มีใครอุตริกรอกข้อมูลสองรอบ 55 คิดผิดครับ)
ทำให้ต้องไล่แก้กันวุ่นเลย

คำสั่งค้นหาข้อมูลซ้ำ โดยแสดงข้อมูล เลือกเอาเฉพาะ ชื่อที่ซ้ำเท่านั้น

select * from #__area_nited_1 where name in
(Select name from #__area_nited_1 group by name having count(*) > 1)
order by name


แทบกระอัก กว่าจะเรียบร้อย เก็บไว้เผื่อต้องใช้อีก
แสดงความคิดเห็น