07 สิงหาคม 2551

หัดเขียนโปรแกรมโดยใช้ Air ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 รู้จักกับ Adobe Air
Air เป็นโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักออกแบบ สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมที่ทำงานประสาน ระหว่างอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างราบรื่น หลักการก็คือ แทนที่เราจะพึ่งพา web browser ในการท่องอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ต่อไปเราจะมีโปรแกรมซึ่งทำงานเชื่อมโยงระหว่างอินเตอร์เน็ตอย่างอิสระ หรือต่อให้ต้องพึ่งพา browser ก็จะทำตัวกลมกลืนไม่ทื่อ ๆ เหมือนเว็ปเพจยุคเว็ป 1.x อีกแล้ว โดยคุณสมบัติหลัก ๆ ของ Air คือ
๑. เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต กับคอมพิวเตอร์อย่างกลมกลืน ลื่นไหล ไม่ขาดตอน
๒. ส่งผ่านและติดต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง (คุณสมบัติหนึ่งของ Ajax)
๓. ใช้ระบบฐานข้อมูลของ Sqlite ซึ่งเป็นฐานข้อมูลตัวเล็กกระทัดรัด (คู่แข่งของ Air คือ Google gears ก็ใช้ Sqlite เช่นกัน)
๔. ระบบจะทำงานประสานกับ javascript framework ค่ายต่าง ๆ ผ่าน API ของ Air (ดู Air SDK ประกอบ)
๕. ระบบความปลอดภัยที่วิจัยพัฒนามาอย่างยาวนาน


หลักการของ Air
(สรุปจากที่ได้ศึกษามาระยะเวลาหนึ่ง : ครูป๋อง)
1. มีตัว runtime ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบและจัดการไฟล์ .air โดยเรียกใช้ชุดเครื่องมืออื่น ๆ ที่เตรียมไว้
2. ภาษาที่ใช้เขียนไม่มีอะไรมากครับ ก็ภาษาที่ใช้เขียนเว็ปทั่ว ๆ ไปนี่แหละ เช่น html , javascript , flash เป็นต้น (เอาแบบพื้น ๆ )
3. การเขียน Air Application มีไฟล์สำคัญไฟล์เดียวสำหรับ บ่งลักษณะจำเพาะของโปรแกรมที่ใช้เขียน ซึ่งมีนามสกุล .xml
4. สามารถใช้ Air ได้ทุกที่ ทุกเวลาขอเพียงได้ติดตั้ง runtime ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่
5. โปรแกรมที่สร้างด้วย Air ก็คล้ายกับโปรแกรมที่เป็น web application ทั่วไป มีการติดต่อผู้ใช้ ติดต่อฐานข้อมูล
6. คุณอาจจะมีคำถามว่าในเมื่อมันคล้าย web application ทำไมไม่สร้าง html หรือ web application ที่เรียกดูจาก browser เลยทำไมต้องใช้ Air ให้ยุ่งยาก คำตอบก็คือ Air สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ โดยใช้ฐานข้อมูล Sqlite อย่างที่ได้บอกไว้ตอนต้น
7. สามารถแจกจ่ายโปรแกรมที่สร้างด้วย .air และติดตั้งเป็นโปรแกรมแบบ standalone (โดยอาศัยตัว runtime)
8. จะพูดให้ง่ายเข้าก็คือ Air สามารถสร้างโปรแกรมที่ทำงานในแบบ desktop ติดตั้งและทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องพึ่ง web browser

ตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วย Air ดูได้จากที่นี่ครับ
http://www.adobe.com/cfusion/exchange/i ... &loc=en_us

ข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างโปรแกรมแบบ brower base กับ Air desktop base
http://www.adobe.com/products/air/comparison/
แสดงความคิดเห็น