19 สิงหาคม 2551

ตอนที่ 7 Hello World Part II

ตอนนี้มาดูงานจริงของเรากันดีกว่า ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพียงแค่ run และ debug โปรแกรมนิดหน่อยเท่านั้น

1. คิดว่าตอนนี้เราคงได้ Project HelloWorld กันแล้ว อย่าเพิ่งไปแก้อะไรนะครับ เราจะเริ่ม run โปรแกรม
โดยที่ tool bar คลิกที่ Run HelloWorld
Image
ถ้าไม่เห็นผลให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงติดกับปุ่ม Run นั่นแหละครับ เลือก Run...
จะมีไดอะล็อกบ็อกให้เลือก ว่าต้อง run Project ของเราอย่างไร

2. เมื่อ run project HelloWorld แล้ว จะยังไม่เห็นผลอะไร สาเหตุเนื่องจากโปรแกรมของเรามีข้อผิดพลาด โดยสังเกตบริเวณด้านล่าง
ที่แถบ console จะเห็นข้อผิดพลาดดังภาพ
Image

ข้อผิดพลาดแจ้งว่าข้อกำหนดใน application.xml มีบางอย่างไม่สอดคล้องกับ runtime ในที่นี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุรุ่นของ runtime ผิด

3. การแก้ไขคือ ให้เราลากไฟล์ application.xml มาตรงกลางของจอ ซึ่งหมายถึงการเปิดไฟล์ application.xml ขึ้นมาแก้ไข
Image

ให้แก้บรรทัดที่ 2 เกือบ ท้ายบรรทัด แก้จาก "1.1" เป็น "1.0" บันทึกไฟล์แล้ว run ดูอีกที

4. จะได้โปรแกรมแรกที่เราแทบไม่ได้เขียนอะไรเลยดังภาพครับ
Image
โดยที่
ปุ่มหมายเลข 1 เรียกใช้งานไฟล์ที่อยู่ในเครื่องธรรมดา
ปุ่มหมายเลข 2 เรียกใช้ eval
ปุ่มหมายเลข 3 เรียกใช้ Ajax ไปยัง http://www.adobe.com

5. หากขนาดของโปรแกรมที่ได้มีขนาดใหญ่เกินไป ก็ให้แก้ไขที่ไฟล์ application.xml ในส่วนของ tag
,,,
ตอนต่อไปเราจะสร้าง HelloWorld ของตัวเอง พร้อมกับเตรียมตัวเล่น Ajax แบบเบาะ ๆ ครับ
แสดงความคิดเห็น