09 สิงหาคม 2551

ตอนที่ 4 ติดตั้ง Air - Aptana plug-in

เขียนให้ บอร์ด OpenSource สพฐ. หากต้องการติดตาม ซีรี่ชุดนี้แบบเต็ม ก็ไปที่นี่

http://board2.obec.go.th/viewtopic.php?f=10&p=179555


คราวที่แล้วพูดค้างไว้ที่หน้าจอต้อนรับ ซึ่งหากไม่ปรากฎก็ไปที่ Window -> Aptana Studio Start Page...
บริเวณตรงกลางจะพบบริการ ปลั๊กอิน เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้ เช่น PHP - Iphone หรือ Ruby on Rails
ในที่นี้เราจะยังไม่กล่าวถึงส่วนอื่น ๆ เราสนใจ Air ดังรูป

Image
ให้คลิ๊กที่ Download and install จะได้ดังภาพด้านล่าง

Image
คลิกที่ Adobe Air Support -> Next

Image
คลิก I accept the terms in the license agreement -> Next

Image
คลิก Finish จากนั้นก็รอให้โปรแกรมดาวน์โหลดปลักอินมาจนเสร็จ

Image
หน้าจอนี้บอกให้ Install All คือ ติดตั้งทุกอย่างครับ

Image
สุดท้ายก็ตอบ Yes เพื่อให้ restart Aptana จะได้แถบเครื่องมือสำหรับพัฒนา Air เพิ่มเข้ามาดังภาพ

Image
แสดงความคิดเห็น