24 กรกฎาคม 2551

ข่าวแจ้ง

ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า ครูป๋อง จะไม่มาอัปเดต blog แห่งนี้เป็นเวลา 1 สัปดาห์นะครับ
สาเหตุมีสองประการ คือ
1. หากไปโรงเรียน ก็นำนักเรียนร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชนทับทิมสยาม ๐๔ พัฒนาบริเวณเตรียมการรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จพระดำเนินเยี่ยมโครงการในพระดำริ "ทับทิมสยาม ๐๔" วันที่ ๑ สิงหาคม โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามได้รับหน้าที่ดูแลคุ้ม ๔ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ แม้ว่าพวกเราจะอยู่ขอบชายแดน แต่สายพระเนตรก็แผ่ไพศาลถึงชุมชนที่แสนห่างไกล เช่นพวกเรา นับเป็นบุญของพวกเราที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย

2. กลับมาบ้านจะเร่งปั่น ระบบสารสนเทศ ให้ได้สมบูรณ์แบบ

เวลาอันน้อยนิดขอทำงานให้เสร็จเป็นชิ้น ๆ ไป
คิดว่าคงจะกลับมาอัปเดตทุกวันได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
ขอบคุณทุกเมล์ที่ส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอด
มีอะไรก็ติดต่อทางเมล์นะครับ
แสดงความคิดเห็น