28 มิถุนายน 2551

mootools กับ jQuery

ไม่ค่อยพบเห็นการใช้ mootools กับ jQuery
เจ้าสองตัวนี้ใช้ $ เป็นตัว selector พอเอามาใช้ด้วยกันเลยไม่รู้ว่าจะเรียกยังไง
วิธีแก้คือ หลบ jQuery ให้ใช้ selector ตัวอื่น โดยแทรกโค้ดนี้ลงไป

<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
</script>

เวลาใช้ jQuery เลือก Dom ก็ใช้ jQuery แทน $
แสดงความคิดเห็น