29 มิถุนายน 2551

เริ่ม beta 2.0

หลังหายจากอาการขวัญเสียจากพี่ taxi สีชมพู ที่ กทม.
กลับจากอบรมเรื่องห้องเรียนทันข่าวแล้ว ก็มาช่วยเพื่อน ๆ ครูในเครือข่าย
ปล้ำโปรแกรมที่ใช้ยากที่สุดในประเทศไทย SMIS จนผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

จึงมีโอกาสสะสางงานที่ค้างไว้เสียที

เริ่มต้นปรับโค้ดขั้นที่ 2 สำหรับโครงการสารสนเทศทางการศึกษาออนไลน์
โดยขั้นตอนนี้ปรับจากโค้ดเดิม มาเขียนเป็น component บน joomla 1.5
ประโยชน์ที่ได้เมื่อนำโค้ดมา integrate กับ Joomla คือ สามารถพัฒนาในรูปแบบ
MVC ได้อย่างเต็มตัว ช่วยให้งานสะดวกและรวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ACL ของ joomla ช่วยนำมาจัดการระบบผู้ใช้ในโค้ดของเราได้ด้วย
ไม่ต้องเสียเวลามานั่งวางแผน ปรับฐานข้อมูลเองลดภาระงานไประดับหนึ่ง

โปรแกรมที่พัฒนายกมาจากเดิมที่เป็น Ajax ล้วน ๆ มาเป็นลูกผสม คือ ใช้เท่าที่จำเป็น
ทั้งนี้เพราะไม่อยากจัดการกับระบบ history manager ซึ่งเป็นงานที่หินจริง ๆ
เมื่อพิจารณาจากความเร่งรัดของงานเลยขอผ่านไปก่อนละกัน

ตอนนี้เอางานจริงขึ้นเลยเวลาทำก็ค่อยทยอยอัปเดตไปจนกว่าจะเรียบร้อย
ดูงานและความเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่ http://www.surin3.info/j150

แสดงความคิดเห็น