08 มีนาคม 2551

สร้าง DSN สำหรับ SMIS

จำเป็นต้องติดต่อขอข้อมูลจากโปรแกรม SMIS เนื่องจากมีข้อมูลนักเรียน และครูจำนวนมากที่ต้องใช้ แต่ไม่อยากพิมพ์ใหม่ ลองไปหาข้อมูลในเว็ป www.bopp.go.th ก็มีแต่ขยะที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย (ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดตามต้องการ) เลยเขียนโค้ดเพื่อติดต่อฐานข้อมูล และคิวรี่ข้อมูล เอามาใช้เอง วิธีการ

๑. Start -> setting ->control panel -> Administrator ->Data Source Administrator จะได้หน้าต่างด้านล่าง คลิ๊กที่ปุ่ม Add...๒. เลือก driver เป็น Adaptive Server Anywhere 9.0 คลิ๊ก Fininsh
๓. ที่แท็ป ODBC ตั้งชื่อ DSN ของเรา จากภาพผมตั้ง test และใส่รายละเอียด ในช่อง Description
๔. ที่แท็ป Login กำหนด UserID เป็น dba ส่วน Password ใช้ sql

๕. ที่แท็ป Database ตั้งชื่อฐานข้อมูลใหม่ ที่ช่อง Database Name และเลือกเส้นทางไปยังไฟล์ OBECMDB_MASTER.db
๖. เรียบร้อยแล้วกลับมาที่แท็ป ODBC คลิ๊กที่ปุ่ม Test Connection
ควรจะได้อะไรประมาณนี้ ถ้าไม่ได้ก็ลองตรวจสอบ ชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ ตลอดจนรหัสผ่านว่าถูกต้องหรือไม่
๗. เมื่อเรียบร้อยแล้วควรจะเห็น dsn ที่เราได้สร้างไว้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
แสดงความคิดเห็น