26 กุมภาพันธ์ 2551

webcam บน OpenSuSE

ไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้ เอามาเก็บไว้กันลืม ทำให้ webcam (Acer aspire 5052) work
ก่อนอื่นดูก่อนว่ามีอุปกรณ์ของเราหรือเปล่า
สั่ง
# dmesg | grep uvcvideo

ควรจะได้ผลลัพท์ ประมาณนี้
uvcvideo: Found UVC 1.00 device AcerOrbiCam (064e:a100)
usbcore: registered new interface driver uvcvideo

ทีนี้ก็จับภาพหน้าจอออกไปเป็นไฟล์ out.wmv โดยใช้โปรแกรม ffmpeg

สั่ง
# ffmpeg -f video4linux2 -s 320x240 -r 5 -i /dev/video0 -f m4v out.wmv

ไฟสีเขียวของ webcam น่าจะติด แสดงว่าเริ่มบันทึกภาพแล้ว ทีนี้ก็ออกลีลาได้ตามสะดวก เมื่อพอใจแล้ว ให้กดปุ่ม q เพื่อจบการทำงาน
ทีนี้จะดูภาพที่อัดไว้ก็สั่ง
#vlc out.wmv

เราก็จะมีคลิปส่วนตั๊วส่วนตัวไว้ให้ประชาชีได้ดูแล้ว ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
แสดงความคิดเห็น