16 กุมภาพันธ์ 2551

ฟังเพลงด้วย vlc

จำไม่ได้ เอามาเก็บไว้ดีกว่า

ลูกทุ่งมหานคร
vlc mms://202.142.200.130/fm95
คลื่นความคิด
vlc mms://202.142.200.130/fm965
คลื่น seed
vlc mms://202.142.200.130/fm975
คลื่น Active
vlc mms://202.142.200.130/fm99
สถานีข่าว
vlc mms://202.142.200.130/fm1005
คลื่น met107
vlc mms://202.142.200.130/fm107
แสดงความคิดเห็น