14 กุมภาพันธ์ 2551

Hack Joomla 1.5.1

มีเวลานิดหน่อย เลยจับเอา Joomla 1.5.1 มาใส่ชุดไทย กับวันที่ภาษาไทย เต็มรูปแบบ แน่นอนครับ มันไม่ใช่ คริตศักราช แต่ใช้รูปแบบ พุทธศักราช ซึ่งการที่ต้องปรับเปลี่ยนก็เพื่อให้เหมาะสมกับเว็ปไทย...ก็เราคนไทยนี่

จากภาพจะเห็นว่ารูปแบบวันที่ของไทย เป็นแบบยาว โดยตัว Joomla 1.5.1 เปลี่ยนไปดึงเอาวันที่มาจาก Server เลย ดังนั้นการเซ็ต locale ของ Sever และการตั้งค่าในตัว Joomla จะมีผลโดยตรงต่อ ระบบวันที่ของ Joomla ห ากสังเกตด้านล่าง ผมได้เพิ่มเติมส่วนของเวลามาให้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนท่านที่กังวลเรื่อง forum ว่าสามารถใช้กับ Joomla ได้หรือไม่ จากการทดสอบ นำ phpBB3 , SMF , myBB มา bridge ดู ก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด...
แสดงความคิดเห็น