27 กุมภาพันธ์ 2551

ไปเลือก สว. กั๋น เต๊อะ

สำหรับ GPRS ช้าหน่อยนะครับ ส่วน ADSL ก็ชิว ๆ วันอาทิตย์ไปเลือก สว. กัน


คลิปทำมือจาก www.fanrosana.com
แสดงความคิดเห็น