14 กุมภาพันธ์ 2551

ปราสาทภูมิโปน

ได้มีโอกาสไปเป็นคณะทำงานในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและ เข้าค่ายพักแรม ของนักเรียนในเครือข่ายที่ ๑๑ ที่บริเวณปราสาทภูมิโปน ไปเตรียมงานอยู่ ๓ วัน เก็บรูปมาเพียบ แต่... สุดท้ายกล้องดันเสีย เฮ้อเศร้าเลย

พอกู้ข้อมูลได้บางส่วน ประกอบภาพเก่า ๆ ที่ค้นมาได้จากกรุ เอามาฝากกันครับ

จำลองความลึกลับ สมกับเป็นนครที่ซ่อนตัว

ภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นภูมิปัญญาสุดวิเศษของคนโบราณ ไม่ว่าจะเป็น กำแพงเมือง สระน้ำ ระบบชลประทาน

ปะการัมเจก ที่ปราสาทแห่งนี้ไม่เคยออกดอกให้ผู้ใดได้พบเห็นเลย อยากรู้ว่าทำไม ไปดูตำนานด้านล่างครับ

สระปรือ แหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่มีวันเหือดแห้ง

ยิ่งใหญ่อลังการ

เก่าแก่ ทรงคุณค่า และสง่างาม

ถ่ายจากบริเวณด้านหน้า

ตำนานเนียง ด็อฮ ทม พิธีกรรม โจล มะ มวด

ตำนานเนียง ด็อฮ ทม องครักษ์บุญจัน และเจ้านางศรีจันทรา


ลำเจียกเอ๋ย ถึงครา จากลาแล้ว
กลิ่นหอมแผ่ว กลีบบาน ตระการไหว
หากเราได้ กลับมา อีกคราใด
ให้เจ้าออก ดอกใหม่ ในวณา

หากเราไม่ ได้กลับ ภูมิโปนไซร้
เจ้าอย่าได้ ออกดอก อีกเลยหนา
ถ้าภูมิโปน โค่นทับ พสุธา
ขอให้ดอก ไม้ป่า ช่วยอาลัย

บุญจันเอ๋ย ท่านอยู่ แต่หนไหน
จะจากไกล ลาลับ ไม่เห็นหน้า
ลำเจียกเอ๋ย ฝากบอก ถ้าเขามา
ศรีจันทรา ซึ้งใจ ในบุญจัน
คณะทำงานสองสาวไปให้กำลังใจทุกวันเลย
แสดงความคิดเห็น